צרו עימנו קשר | מפת האתר
פורטל חיות מחמד - כלבים  חתולים סוסים  ציפורים ועוד...
 
 >> מחקר  >> אודות חיות וחברה עמוד הבית

מחקר

צוות "חיות וחברה" לוקח חלק פעיל בתכנון וביצוע מחקרים, שמטרתם לקדם את הקשר בין חיות ואנשים. "חיות וחברה" מסייעת גם לסטודנטים ולאנשי שטח בביצוע מחקרים העוסקים בהיבטים השונים של הקשר בין אנשים ובעלי חיים. היחידה מספקת ייעוץ והכוונה לחוקרים בכל הקשור בתכנון המחקר, איתור חומרים אקדמיים עדכניים ורלוונטיים ואף הנחייה מעשית במחקר.

מבין המחקרים שנערכו במסגרת היחידה:

השפעת ההתערבות בעזרת בעלי חיים על בעלי פיגור שכלי
המחקר התבצע על-ידי דר' מרים ברזון, מבית הספר לעבודה סוציאלית ופרופ' טרקל ושני דורון מ"חיות וחברה". המחקר מומן על-ידי קרן "שלם" לפיתוח שירותים לאדם המפגר בשכלו ברשויות המקומיות, הוועדה לפיתוח כוח אדם, מחקר וטכנולוגיה. המחקר בחן, כיצד התערבות מונחית בעזרת בעלי חיים משפיעה על תחושת הרווחה של הלוקים בפיגור שכלי; על המיומנויות החברתיות שלהם; ועל ההשפעות המרגיעות בהיבט הפיזיולוגי וההתנהגותי. סיכום המחקר נמצא בספריית "חיות וחברה".

השפעת טיפול ברכיבה על נוער בסיכון הנמצא בפנימייה טיפולית
המחקר התבצע בפנימייה טיפולית על-ידי הסטודנטית קרן בקי, במסגרת עבודת גמר לתואר שני בבית-הספר לעבודה סוציאלית, בהנחיית פרופ' מאור טייכמן ופרופ' יוסף טרקל. במחקר נבדקה השפעת תוכנית התערבות באמצעות טיפול ברכיבה על מאפיינים כמו שליטה עצמית, אמון ושביעות רצון מהחיים. ממצאי המחקר העידו על מגמת שיפור בכל משתני המחקר בקרב הנערים שטופלו באמצעות רכיבה.  

אינטראקציה בין אנשים הסובלים מבעיות התפתחותיות קשות לבין בובות ארנבון או ארנבון חי
המחקר בוצע במעון בית נועם בקרית אונו, במסגרת עבודת פרויקט לתואר ראשון, במחלקה לזואולוגיה, על-ידי הסטודנטית לי קורן. המחקר בחן מדדים התנהגותיים בשתי סיטואציות: באחת היה הנבדק עם בובת ארנבון, ובאחרת עם ארנבון חי. במחקר נמצאו הבדלים בתגובות הנבדקים בשתי הסיטואציות, כאשר הנבדקים שנחשפו לארנבון חי הציגו רמת רגיעה ורמת תקשורת גבוהה יותר לעומת אלה שנחשפו לבובת ארנבון. המחקר בוצע בהנחיית פרופ' טרקל.

פינת החי כמרחב טיפולי
מחקר זה בוצע על-ידי אפרת מעיין, פסיכולוגית קלינית, המטפלת בעזרת בעלי חיים בשיתוף "חיות וחברה". המחקר התבצע בפנימיית "בני-ברית" בירושלים, שבה שוהים ילדים הסובלים מבעיות רגשיות והתנהגותיות קשות, שטופלו על ידי אפרת, בעזרת בעלי חיים. נמצא, כי חל שיפור ניכר בהתנהגות הילדים, כתוצאה מהשתתפותם בהקמתה והפעלתה של פינת החי במוסד.

רווחת בעלי חיים
מחקר זה בחן שיטות להפחתת עקה אצל קופים צעירים המופרדים מאמהותיהם כנוהל שיגרתי בחוות גידול קופים. המחקר בוצע על ידי ענבל קפלן, סטודנטית לתואר שני במחלקה לזואולוגיה, בהנחיית פרופ' טרקל. ממצאי המחקר העלו, כי העשרה סביבתית, מיד לאחר ההפרדה מהאם, הביאה להפחתה בתופעות המעידות על עקה בקרב הקופים הצעירים שהופרדו. המחקר נמצא בספריית "חיות וחברה".

דעות כלפי חתולים
במחקר זה, שהתבצע באמצעות סקר טלפוני, נבדקו דעות כלפי חתולים בקרב מגזרי אוכלוסייה שונים בישראל. שאלות הסקר עסקו בהחזקת חתולים בבתי אנשים ממגזים שונים, ביחס אל החתולים, באמונות לגביהם ועוד. תוצאות המחקר הוצגו בכנס הארגון הבינלאומי IAHAIO שהתקיים בפראג. ריכוז המחקר נעשה על-ידי שני דורון, צוות "חיות וחברה" ופורסם בגיליון 8 של כתב העת "חיות וחברה".

הפחתת חרדה בעזרת בעלי חיים
המחקר בדק השפעה של ליטוף חיות מחמד על הפחתת רמת החרדה אצל בני-אדם. הנבדקים נחשפו לנוכחות ארנבון / בובת ארנבון, או צב / בובת צב. תוצאות המחקר הוכיחו כי חיות המחמד היו אפקטיביות יותר מבובות, בהפחתת החרדה, וכי לא נמצאו הבדלים ביעילות הפחתת החרדה של הארנבון לעומת הצב. המחקר נערך על-ידי גל שורק, במסגרת עבודה לתואר שני בפסיכולוגיה, בהנחיית פרופ' טרקל ודר' שושנה שילה, מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב. (מאמר בנושא זה פורסם ב- 2003, בעיתון Anxiety, Stress and coping , כרך 16, עמודים 387-395.)

השפעת עיקור על אוכלוסיות חתולי הבית (Felis catus L) המשוטטים באופן חופשי בסביבה עירונית
מטרת המחקר לעקוב אחר שינויים אקולוגיים, התנהגותיים ופיזיולוגים, החלים בקרב קבוצות חתולי רחוב שעברו עיקור (קבוצת הניסוי), בהשוואה לקבוצות שלא עברו עיקור (קבוצת ביקורת). במסגרת המחקר נעשה גם ניסיון להציע פתרון לבעיית חתולי הרחוב, פתרון שיהיה יעיל והומאני, ואשר יתווה דרך לפתרון כלל-ארצי לבעיה. המחקר נערך ביזמה ובמימון הקרן למען בעלי-חיים של המשרד להגנת הסביבה. מבצעי המחקר: הילית פינקלר, דוקטורנטית במחלקה לזואולוגיה ועידית גינטר, סטודנטית לווטרינריה באוניברסיטה העברית בירושלים, בהנחיית פרופ' טרקל.
מאמר בנושא ניתן למצוא בגיליון 27 של "חיות וחברה".

היבטים התנהגותיים ביחסים שבין כלבים וחתולים החיים תחת קורת גג משותפת
המחקר נערך במסגרת עבודת גמר לתואר שני במחלקה לזואולוגיה על-ידי נטע לי פורשטיין בהנחיית פרופ' יוסף טרקל. עבודה זו היא הראשונה שבדקה את ההיבטים השונים הקשורים ביחסים שבין כלבים וחתולים החיים תחת קורת גג משותפת. למחקר זה השלכות יישומיות על רווחת הכלבים והחתולים החיים לצד האדם: בכדי להגדיל את הסיכוי ליחסים טובים בין בעלי החיים, יש להפגישם בתקופת הסוציאליזציה (עד חצי שנה אצל חתולים ועד שנה אצל כלבים).
מטרה נוספת של המחקר היתה ללמוד באיזה תנאים ניתן לאמץ כלב או חתול לבית שכבר קיים בו אחד מהמינים, וזאת על מנת לעודד אימוץ כלבים וחתולים ממקלטים. מהמחקר עולה, שאם אימוץ בעלי החיים אינו מתבצע בו-זמנית, רצוי לאמץ קודם את החתול ורק לאחר מכן את הכלב. המחקר פורסם ב- 2007, בעיתון Apply Animal Behavior Science 

לימוד שימפנזים בשיטות של חיזוק חיובי תורם לרווחתם 
המחקר נערך במסגרת עבודת גמר לתואר שני במחלקה לזואולוגיה ע"י אורי פומרנץ בהנחיית פרופ' יוסף טרקל. 
במחקר הנוכחי נבחנה השפעה של אימון בחיזוק חיובי להצגת אברי גוף על רווחתם של קבוצת השימפנזים במרכז הזואולוגי תל אביב – רמת גן. במחקר נבדק האם רמת העקה הכרונית של השימפנזים שנובעת ממגוון גורמים המאפיינים את סביבת השבי תופחת כתוצאה מהאימון.
נמצא שכתוצאה מהאימון חלה ירידה מובהקת בהתנהגויות המייצגות עקה, עלייה מובהקת בהתנהגויות אפיליאטיביות, הפחתה בתוקפנות כלפי המטפלת, וכן מגמת ירידה בהתנהגות אגוניסטית. לגבי ההתנהגויות שמייצגות עקה וההתנהגויות האפיליאטיביות לא נמצא הבדל מובהק בין תגובות שתי הקבוצות לאימון, עובדה המרמזת על היעדר התרגלות לאימון במשך כל תקופת המחקר. תוצאות המחקר מראות בפעם הראשונה שאימון בחיזוק חיובי מהווה אמצעי העשרתי חשוב לשיפור רווחת החיים של שימפנזים בגני חיות ושהשפעתו נמשכת לאחר תום האימון. 
חזרה למעלה לדף הבית שלח לחבר
למעלה דף הבית שלח לחבר גרסת הדפסה
animal@tauex.tau.ac.il רמת-אביב 69978 ת"א פקס 03-6406155 טלפון 03-6406671 "חיות וחברה" - היחידה לחקר יחסי גומלין בין אנשים לבעלי חיים
כל הזכויות שמורות ליחידת חיות וחברה - תשס"ח 2007 ארינט בע"מ - פתרונות אינטרנט מתקדמים